Heliotroop

Is een groene chalcedoon met rode vlekken, die uit ijzeroxyde of jaspis bestaan en er uitzien als bloeddruppeltjes.
Voornaamste vindplaatsen India, Siberië, Australië.